Ващенко Вячеслав Андрійович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач КФДПМ

Кафедра була створена на базі Черкаського загальнотехнічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту в 1961 році. До 1984 року кафедра мала назву «Фізики і хімії». З 1984 року на базі кафедри з’явилася спеціальність «Радіотехніка» і кафедра дістала назву «Фізики та радіотехніки». З 1990 року кафедра «Фізики» існує як самостійна.

З жовтня 2019 року кафедра має назву Кафедра фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства (КФДПМ).

Кафедра фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства має потужну лабораторну базу:

Навчальні лабораторії:

 • механіки
 • молекулярної фізики
 • електрики та магнетизму
 • оптики
 • фізики твердого тіла

Навчально-дослідні лабораторії:

 • фізичного матеріалознавства    ім.професора Г.М. Дубровської
 • атомно-силової мікроскопії та   нанометричних досліджень
 • вакуумної техніки та електронно – променевих методів обробки

 На КФДПМ постійно діє наукова школа прикладної фізики, в рамках діяльності якої здійснюється науково-дослідна робота за такими напрямами:

 
 • нанометричні дослідження матеріалів методом атомно-силової мікроскопії;
 • фізика тонких плівок та наноструктур на їх основі;
 • фізичні методи аналізу порошкових тугоплавких та композиційних матеріалів;
 • фізико-математичне моделювання технологічних процесів мікрообробки матеріалів;
 • процеси горіння та пожежна безпека піротехнічних матеріалів.

Завідувач кафедри: навчальний корпус № 2, каб. 311
Кафедра: навчальний корпус № 2, каб. 307
адреса: бул. Т.Г.Шевченка, 460, м.Черкаси, 18006
роб.тел.: +380 969800934
@-пошта: [email protected]