Керівник наукової школи прикладної фізики

Ващенко В‘ячеслав Андрійович

–   доктор технічних наук

–   професор

–   заслужений діяч науки і техніки України

–   завідувач кафедри  фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства

       У 1979 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Ленінградському технологічному інституті ім. Лєнсовєта за спеціальністю 05.07.10 – «Технологія спеціальних продуктів (напрямок – фізика горіння та вибуху)».

     У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.03.07 – «Процеси фізико-технічної обробки» (напрямок – фізико-технічні процеси взаємодії стрічкового електронного потоку з оптичними матеріалами).

         Автор (співавтор) більше ніж 500 науково-методичних праць, в тому числі: 7навчальних посібників з грифом МОНУ, 12 монографій, 10 авторських свідоцтв і 5 патентів, 77 статей,включених до міжнародних наукометричних баз даних, 20 статей у зарубіжних виданнях,тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

ВІДОМОСТІ ПРО КОЛЕКТИВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

П.I.Б.

Дата

народження

Науковий ступінь, вчене

звання

Місце роботи, посада

Загальна

кількість

публікацій

1

Ващенко В’ячеслав Андрійович

(Керівник)

13.08.1947

Доктор технічних наук,

професор.

Черкаський державний

технологічний університет

550
2

Бондаренко Максим Олексійович

(Замісник)

23.10.1977

Доктор технічних наук,

доцент.

Черкаський державний

технологічний університет

240
3Яценко Ірина В’ячеславівна25.03.1979

Доктор технічних наук,

професор.

Черкаський державний

технологічний університет

180
4Кириченко Оксана В’ячеславівна28.12.1973

Доктор технічних наук,

професор.

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

200
5

Колінько Сергій Олександрович

(Секретар)

24.09.1959

Кандидат фізико-

математичних наук,

доцент.

Черкаський державний

технологічний університет

100
6Бутенко Тетяна Іванівна08.03.1965

Кандидат технічних наук,

доцент.

Черкаський державний

технологічний університет

92
7Ковтуненко Віктор Степанович02.05.1972

Кандидат фізико-

математичних наук,

доцент.

Черкаський державний

технологічний університет

72
8Олексієнко Наталія Володимирівна30.09.1965Кандидат технічних наук,
доцент.
ФОП63
9Рудь Максим Петрович11.01.1977

Кандидат технічних наук,

доцент.

Черкаський державний

технологічний університет

55
10Заїка Петро Іванович11.05.1953

Кандидат технічних наук,

доцент.

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України68
11Коваленко Юрій Іванович23.12.1978

Кандидат технічних наук,

викладач

Черкаський державний

технологічний університет

42
12Білокінь Світлана Олександрівна16.05.1988

Кандидат технічних наук,

викладач

Черкаський державний

технологічний університет

70
13Цибулін Валентин Вікторович22.01.1971Старший викладач

Черкаський державний

технологічний університет

75
14Діброва Олексій Сергійович17.05.1983Кандидат технічних наукНаціональний університет цивільного захисту України20
15Мотрічук Роман Борисович21.02.1987

Доктор філософії

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

22

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА НАУКОВОЇ ШКОЛИ