В 1976 році була створена кафедра “Фізики, хімії і технології конструкційних матеріалів” в складі Черкаського загальнотехнічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту під керуванням доцента Кайдаша Миколи Геврасійовича.

З 1980 по 1984 роки кафедра мала назву “Фізики і хімії” (завідувач кафедри на цей період – доцент Унрод Володимир Ізяславович). В 1984 році кафедру очолив професор Васильцов Євгеній Олександрович, а кафедра отримала назву “Фізика та радіотехніка”. З 1993 року кафедра “Фізики” існує як самостійна (завідувач кафедри – професор Акіньшин Валерій Дмитрович).

З 1998 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ващенко Вячеслав Андрійович. У 2019 році кафедра отримала назву “Кафедра фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства” (КФДПМ).

З 1980 по 1984 роки кафедра мала назву “Фізики і хімії” (завідувач кафедри на цей період – доцент Унрод Володимир Ізяславович). В 1984 році кафедру очолив професор Васильцов Євгеній Олександрович, а кафедра отримала назву “Фізика та радіотехніка”. З 1993 року кафедра “Фізики” існує як самостійна (завідувач кафедри – професор Акіньшин Валерій Дмитрович).

З 1998 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ващенко Вячеслав Андрійович. У 2019 році кафедра отримала назву “Кафедра фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства” (КФДПМ).

 

Кайдаш Микола Геврасійович
Унрод Володимир Ізяславович
Васильцов Євгеній Олександрович
Акіньшин Валерій Дмитрович
Ващенко Вячеслав Андрійович

Навчальний процес на кафедрі ФДПМ забезпечують: доктор наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України Ващенко В.А., три кандидати наук, доценти: Колінько С.О., Бутенко Т.І., Ковтуненко В.С., старший викладач Цибулін В.В.

Заступником завідувача кафедри з навчальної роботи та вченим секретарем кафедри є к.ф-м.н., доцент Колінько С.О. За наукову роботу на кафедрі відповідає к.ф.-м.н., доцент Ковтуненко В. С., за методичну роботу відповідає к.т.н., доцент Бутенко Т.І.