ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ПРИКЛАДНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ЧДТУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

  Відповідно до листа МОНУ №1/9-154 від 11.03.2020 в умовах карантину (на період з 12 березня до 24 квітня 2020 року) викладачі кафедри фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства Черкаського державного технологічного університету активно долучилися до використання технологій дистанційного навчання в організації освітнього процесу.

        Найбільш зручним є використання Viber, e-mail, Skype, додатку Facebook Messenger, платформи Cisco Webex Meetings та ін.

        Усі учасники освітнього процесу мають можливість спілкуватися, надсилати та отримувати усі необхідні матеріали у вигляді файлів з лекційним матеріалом, методичними рекомендаціями до лабораторних, практичних занять, фото з додатковими матеріалами, відеофільми навчального матеріалу та ін., зокрема на платформі СДН ЧДТУ.

        Дистанційне навчання слухачів підготовчого відділення навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами організовано на платформі  https://classroom.google.com/. Створено курс фізики, в рамках якого слухачі отримують лекційний матеріал для конспектування, словник слів та словосполучень, приклади розв’язування задач по темах та завдання для самостійної практичної роботи. Проводяться он-лайн заняття у Skype, додатку Facebook Messenger.

        Здійснюється поточний контроль за виконанням завдань, які отримують здобувачі вищої освіти, викладачі перевіряють розв’язання задач, виконання тестових завдань.

        Навчання здобувачів вищої освіти на кафедрі відбувається у повній відповідності з навчальними програмами та планами. Особливу увагу приділено організації самостійної роботи студентів.

        Продовжується робота згідно індивідуальних планів – наукова, науково-методична, організаційна тощо.