6 травня 2022 року національний орган інтелектуальної власності

державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

(Укрпатент) прийняв рішення про державну реєстрацію винаходу

«СЕНСОР НА ОСНОВІ ЯВИЩА ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ».

Наукова розробка виконана в рамках договору про науково-технічну співпрацю інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України («Відділ фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства») та Черкаського державного технологічного університету (кафедри «Фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства» та «Електротехнічних систем»).